Om foreningen / Formandsberetninger

Formandsberetninger

 DSPE Formandsberetning 2019

Odense, oktober 2019

Siden generalforsamlingen i DSPE d. 22. marts 2019 har bestyrelsen bestået af

Christine Wohlfahrt Veje, Hillerød (medlem) (valgt 1. gang 2019)

Anders Johansen, Malmø, (kasserer) (valgt 2. gang 2017)

Ann-Margrethe Rønholt, Skejby (sekretær/referent) (valgt 2. gang 2019)

Anders Schou, OUH (formand) (valgt 1. gang 2016) og

Rikke Nymark Hansen, Ålborg (medlem) (valgt 1. gang 2017).

Per Kjærsgaard, Herning er Revisor og Mette Madsen, Aalborg er revisor supl.

Jeg har været en del af DSPE’s bestyrelse i 4 år. Det første år som suppleant, de sidste 3 som medlem og som formand siden seneste GF i april 2019. Så jeg er på valg i år. Jeg har det godt med bestyrelsesarbejdet og ønsker at genopstille.

Der er ikke andre bestyrelsesmedlemmer på valg.

Fordi forrige GF blev flyttet til sidste medlemsmøde, er der således kun gået et ½ år mellem disse seneste 2 GF. Jeg mener, vi under punktet aktuelt bør diskutere, om det er hensigtsmæssigt med 2 GF indenfor samme kalenderår.

Jeg mener, vi i DSPE har tradition for gode møder, som er inspirerende og med højt fagligt og socialt samvær. For snart 2 år siden fik vi etableret et samarbejde med Sydsverige, hvor første møde var i København og senest i Malmø den 8. november 2018. Visionen må være at fortsætte det gode samarbejde og igen invitere vores svenske kolleger til København til foråret.

Konceptet med halvårlige møder skiftende mellem landsdelene ser jo ud til at være holdbart. De er velbesøgte, og det er selvfølgeligt godt. Det er vigtigt, at vi får opretholdt den interesse, især fra yngre kolleger. Det gør vi nok bedst ved at reklamere vidt og bredt for møderne og fortsat sikre højt fagligt indhold og en god stemning. Det er vigtigt, at vi også fremadrettet bruger møderne til at udnytte hinandens kompetencer. Det kan være til løsning af rent konkrete diagnostiske nødder, men også til en række andre problemer eller udfordringer. Det har vi prøvet at stimulere til i dag ved at udvidere case-konceptet på en lidt mere struktureret måde.

Det er vigtigt, vi erkender, at selvom vi er dygtige, er vi en lille flok. Og vi har et meget stort overlap til DSBD, hvoraf mange af os også har forskellige roller og som regel deltager i møderne. Jeg mener, vi bør arbejde på at styrke det formelle samarbejde med DSBD.

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for arbejdsindsatsen og engagementet.

Odense, 19. oktober 2019

Anders J. Schou