Om foreningen / Formandsberetninger

Formandsberetninger

DSPE formandsberetning 2022

Kære medlemmer af DSPE, som ny formand har det været en fornøjelse, at vi har kunnet afholde medlemsmøder fysisk. Det har været overvældende at møde så meget entusiasme og velvilje fra oplægsholdere og så stor opbakning og aktiv deltagelse i møderne fra deltagere. Vi har i hvert fald i bestyrelsen nydt alle oplæg, der har været fagligt meget inspirerende. Det håber vi bare fortsætter sådan.

Vi har tidligere haft gode erfaringer med at have en udenlandsk stjerne på programmet og det kan vi heldigvis gentage igen til dette møde, hvor den hollandske professor Erika uden betænkninger sagde ja til at komme.

I bestyrelsen har vi i fortsat fokus på at også yngre pædiatere har lyst til at deltage. Dels opfordres alle til at udbrede budskabet hjemme til de yngre læger, når programmet sendes og dels forsøger vi at der til hvert møde både skal være de mere sjældne emner og emner der mødes i almindelig klinisk hverdag.

Endvidere har DSPE og DSBD talt om tættere samarbejde. VI mener dog også, at der er god mening i at der holdes separate møder, men indimellem kunne et fælles møde om feks autoimmune sygdomme (cøliaki og tyroidea sygdomme) give mening. Vi arbejder derfor på et sådan fælles medlemsmøde i 2023.

Den nye bestyrelse har brugt tid og energi på at få dokumentation på plads for vores bankkonto i lægernes pensionsbank og det ser ud til endelig at være lykkedes.

Bestyrelsen der blev konstitueret ved sidste generalforsamling oktober 2021 består af:

Christine Wohlfahrt Veje, Hillerød (hjemmeside-ansvarlig), valgt 1. gang 2019
Line Anker Bang Andersen, Kolding, (medlem) valgt 1. gang 2021
Christiane Nielsen, Åbenrå, (kasserer) valgt 1. gang 2021
Ann-Margrethe Rønholt, Aalborg (sekretær/referent), valgt 2. gang 2019
Annette Korsholm Mouritsen, Roskilde (formand), valgt 1. gang 2021

Anders Schou, OUH (formand) er trådt ud af bestyrelsen i 2021 (valgt 1. gang 2016)
Anders Johansen, Malmø (kasserer) er trådt ud af bestyrelsen i 2021 (valgt 2. gang 2017)

Per Kjærsgaard, Herning er revisor og Mette Madsen, Aalborg er revisor suppl.

Der således to pladser ledige i bestyrelsen, Christine W Veje stiller op til genvalg, men Ann-Margrethe falder for tidsfristen.

Endvidere skal der vælges ny revisor, med mindre der vedtages vedtægtsændring på generalforsamlingen.