Om foreningen / Formandsberetninger

Formandsberetninger

DSPE Formandsberetning Nov. 2017

Siden generalforsamlingen i DSPE d. 25.11.2016 har bestyrelsen bestået af undertegnede (formand); Anders Johansen, RH, (kasserer), Jesper Johannesen, Herlev (medlem), og Ann-Margrethe Rønholt, Viborg/RH (sekretær/referent), Anders Schou, OUH (medlem). Revisor er Annie Ellermann, revisorsuppleant er overlæge Per Kjærsgaard, Herning.

Vi vedtog på sidste møde nye vedtægter. Her ændrede vi navnet til Dansk Selskab for Pædiatrisk Endokrinologi. Vi ophævede formålsparagraffen om at lave nye guidelines (det gør Endokrinologiudvalget). Vi tilføjede en ny formålsparagraf: ”at stimulere interessen for pædiatrisk endokrinologi blandt yngre læger, medicinstuderende og andre sundhedsfaglige personer”. Vi præciserede, at mindst 50% af medlemmerne skal være læger (af hensyn til reglerne i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS). Og så ophøjede vi bestyrelsens 5. medlem fra suppleant til ordinært medlem.

Kasserens beretning måtte udsættes til mødet i marts 17, da der var vanskeligheder med at blive oprettet som organisation i forhold til nye bankkrav.

Jeg har nu været medlem og formand for DSPE i to 3 års perioder og udgår derfor af bestyrelsen ved dette møde. Når jeg kigger tilbage, kan jeg se at vi har haft en velfungerende ”klub” med ½-årlige, velbesøgte temamøder med højt videnskabeligt indhold og ikke mindst lejlighed til at mødes med hinanden. 

De visioner, vi havde for 6 år siden, er i høj grad blevet indfriet. Vi har haft temamøder om vækst og GH, binyrer, gynækologisk endokrinologi, DSD, autoimmunitet (fælles med DSBD), kalk og knogler, onkoendo, genetik, vægtforstyrrelser, kroniske sygdomme og pubertet. 

Siden sidst havde vi i nov. 2016 i Skejby et temamøde om ”Kroniske sygdomme og endokrinologi”. D. 3/3 2017 havde vi et velbesøgt fællesmøde med Sydsveriges børneendokrinologer på RH med temaet ”pubertet” og indslag fra begge sider af Sundet. Der var meget stor tilfredshed med dette fællesmøde og ønske om, at dette gentages, næste gang gerne i Sydsverige. 

Det er bestyrelsen ansvar at arrangere møderne. Ideen med halvårlige temamøder med et højt fagligt indhold bør efter min mening fortsættes med en turnus mellem RH/Sydsverige, OUH og Skejby, sådan at der er fællesmøde med Sydsverige hver 3. gang i Ørestadsregionen. Fællesmøder med DSBD er en mulighed, der bør tænkes ind, afhængigt af tema.   

Det har været vigtigt at fastholde muligheden for aktuelle indslag fra forskningsprojekter og studenterprojekter, og case-præsentationer til møderne. Vi har opfordret til, at studerende, yngre pædiatere og sygeplejersker har kunnet deltage både som deltagere og som oplægsholdere. Både DSPEs bestyrelse og medlemmerne ude på afdelingerne skal også i fremtiden gå aktivt ind i at studenter, yngre læger og sygeplejersker bliver inviterede til møderne og kommer til orde med foredrag og cases. De lokale børneendokrinologer bør derfor distribuere invitationen til møderne i god tid til studerende, introlæger og kursister. DSPE medlemmerne har her en vigtig rekrutterende opgave. DSPE bør fortsat bestræbe sig på at give plads til indlæg fra såvel regionale som højtspecialiserede afdelinger. Der har været økonomi til at invitere udenlandske foredragsholdere, og dette har været en stor succes, som bør fortsættes i fremtiden. 

Vi har gennem årene forsøgt at indtænke mødeindslag som ”Hottest paper” eller ”Breaking news”, og det sidste har været brugt nogle gange, sidst om D-vitamin forgiftningssagen i sommer 2016. Pædiatri er nu blevet udvidet til at gå til 18 års alderen for alle afdelinger. Dette har givet fokus på de 15-17 årige på sidste møde og på dette møde, ligesom indvandreres endokrinologiske sygdomme har været et emne for et foredrag. En ide om ”Aktuelle cases”, hvor alle medbringer en case, som diskuteres i 3- mandsgrupper, har endnu ikke har været i brug. 

En sidste vision har været at få etableret en hjemmeside for DSPE. Det har knebet med dette, men her på falderebet er denne hjemmeside blevet etableret under domænenavnet www.D-S-P-E.dk.

Her kan man bl.a. se mødeindkaldelser, gamle mødereferater, vedtægter, historik, og linke til relevante hjemmesider som DPS, DES, ESPE og PES. Hjemmesiden er offentligt tilgængelig og kan ikke have e-mail lister og patientdata liggende, hvorfor slides fra møderne heller ikke vil kunne ses der.  

DSPE og DSBD har med støtteerklæringer i al beskedenhed medvirket til, at afd. GR, RH er blevet valgt til arrangør for ESPE 2021. DSPE kan formentlig hjælpe mere med at gennemføre dette møde, som enkeltpersoner eller gruppe. 

Som sagt udgår jeg af bestyrelsen efter 2 valgperioder. Stor tak til alle bestyrelsens medlemmer og alle i DSPE for nogle gode år, men ikke mindst tak til Dorte Hansen og Ann-Margrethe Rønholt for en stor indsats som sekretær og referent. De øvrige medlemmer har ønsket at fortsætte i bestyrelsen. Der er derfor 1 person på valg.  

Vi har netop fået medlemskab af Lægevidenskabeligt Selskab, LVS, så vi kan få bedre støttemulighed til ex. invitation af udenlandske foredragsholdere. Selskabets økonomi og antal betalende medlemmer vil blive præsenteret af kasseren.

Odense, d. 11/10 2017
Henrik Thybo Christesen