Om foreningen / Formandsberetninger

Formandsberetninger

Formandsberetning for vinter 2022/sommer 2023
Dansk Selskab for Pædiatrisk Endokrinologi (DSPE)

Bestyrelsen for DSPE konstitueret oktober 2022 består af:

Christine Wohlfahrt Veje, Herlev (hjemmeside-ansvarlig), valgt 2. gang 2022
Line Anker Bang Andersen, Kolding, (sekretær/referent) valgt 1. gang 2021
Christiane Nielsen, Åbenrå, (kasserer) valgt 1. gang 2021
Astrid Bruun Rasmussen, Aalborg (medlem), valgt 1. gang 2022
Annette Korsholm Mouritsen, Roskilde (formand), valgt 1. gang 2021

Der er således ingen på valg i bestyrelsen i år.

Revisor:
Per Kjærsgaard, Gødstrup er revisor (valgt 1. gang i 2017)
Mette Madsen, Aalborg er revisor suppl. (valgt november 2021)

Det seneste år er det heldigvis blevet hverdag at afholde medlemsmøder fysisk. Seneste medlemsmøder har vi igen været heldige at få besøg af gode foredragsholdere fra hele landet, i efteråret holdt i Odense 28. oktober og i foråret på Rigshospitalet 31. marts. Ved hjælp af midler fra LVS (lægevidenskabeligt selskab) fik vi også internationalt besøg af professor Erika van der Ekker fra Holland til vores efterårsmøde. Vi glæder os meget til det kommende møde sammen med vores svenske kollegaer i Malmø 27/10.

I bestyrelsen har vi i fortsat fokus på at også yngre pædiatere har lyst til at deltage og har derfor lagt program for mødet i Malmø på Yngre Pædiateres facebookside. Desuden opfordres alle til at udbrede budskabet også til yngre læger. Vi forsøger at sammensætte et program der indeholder både sjældne emner og mere almene emner, som vi møder i den almindelig kliniske hverdag. Seneste bestyrelsesmøde afholdt i Haag 22/9 og næste bestyrelsesmøde planlagt til 30/10.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for arbejdsindsats, engagement, dygtighed og effektivitet gennem det sidste år. En bestyrelse hvor alle har ideer, løfter i flok og her kæmpes næsten om arbejdsopgaverne. Det er en fornøjelse at være medlem af DSPE bestyrelse.

Roskilde, september 2023

Annette K. Mouritsen