Om foreningen / Økonomi

Økonomi

Kasseren fremlægger økonomisk status ved hver generalforsamling.
Revisor siden nov. 2017: Per Kjærsgaard (genvalgt okt 2023)
Revisorsuppleant siden november 2021: Mette Madsen