Om foreningen / Økonomi

Økonomi

Kasseren fremlægger økonomisk status ved hver generalforsamling.
Revisor siden nov. 2017: Per Kjærsgaard (genvalgt nov 2019)
Revisorsuppleant siden november 2017: Mette Madsen