Om foreningen / Generalforsamlinger

Bestyrelsesmøder

Her kan du finde referater fra tidligere bestyrelsesmøder og se dagsorden for næste møde.
 
Referat bestyrelsesmøde DSPE 17/11-22

1. Evaluering sidste møde: Gode indlæg og positive tilbagemeldinger
2. Konstituering ny bestyrelse:
Astrid Bruun Rasmussen Aalborg, valgt 1. gang 2022
Christine Wohlfahrt Veje, Hillerød (hjemmeside-ansvarlig), valgt 2. gang 2022
Line Anker Bang Andersen, Kolding, (ny sekretær fra 2022) valgt 1. gang 2021
Christiane Nielsen, Åbenrå, (kasserer) valgt 1. gang 2021
Annette Korsholm Mouritsen, Roskilde (formand), valgt 1. gang
3. Opdatering mail liste DSPE (Christiane): Christiane modtager medlemsliste fra lægeforeningen og videregiver information om nye medlemmer til sekretær, så mailliste opdateres . Indmeldelse sker via lægeforeningen og træder i kraft efterfølgende 1/1. Man kan se sit tilhørsforhold på læger.dk.
4. Opdatering økonom (har vi fået sendt bilag til LVS for Erica oplæg?), betalt forplejning mm: Bilag er modtager fra Erica og videresendt til LVS. Annette følger op på om LVS har modtaget bilag og betalt Erica. Line har videresendt regning for forplejning til Christiane, som følger op på betaling.
5. Næste møde 31/3 i København: Lokaler på RH ; Christine har booket lokale i Nordfløjen og sørger for forplejning.
Forslag til emner/oplægsholdere:
Søren Rittig om diabetes insipidus (Annette kontakter ham)
Casper Hagen om ny instruks vedr arginin test til måling af co-peptin i stedet for tørsteprovokation (Christine kontakter ham)
Annette Tønnes om østrogen/p-piller/PCOS (Annette kontakter hende)
Line Cleman/Rikke Beck om PCOS (Christine kontakter dem)
Tyroidea: billeddiagnostik og konsekvens (Annette hører Male Boas om forslag til oplægsholdere)
6. Evt: Hjemmesiden er opdateret med bla billede af bestyrelsen. Hjemmesiden vurderes til næste møde, hvor det tages op som punkt
7. Næste møde 4!1 kl 15.00 på teams (Line inviterer på teams)