Om foreningen / Formandsberetninger / Tidligere formandsberetninger

Tidligere formandsberetninger

- FormandsberetningerFormandsberetning 2019
 
DSPE Formandsberetning Nov. 2016

Siden generalforsamlingen i DSPE d.29. jan. 2016 (”forsinket novembermøde”) har bestyrelsen bestået af undertegnede (formand); Anders Johansen, RH, (kasserer), Jesper Johannesen, Herlev (medlem), og Ann-Margrethe Rønholt, Viborg (sekretær/referent), Anders Schou, OUH (suppleant), se oversigt nederst. 

DSPE har i det forløbne år fortsat med ½-årlige, velbesøgte temamøder med højt videnskabeligt indhold og ikke mindst lejlighed til at mødes med hinanden. D. 29/1 2016 på RH handlede mødet om genetik. Der var præsentationer fra genetikere, ”gamle endoer”, men også yngre læger, der præsenterer deres cases, og studenter både som tilhørere og fremlæggere af studenteropgaver.

Det 2. møde d. 27/5 2016 var om fedme/vægttab på OUH, hvor der ligeledes var en god blanding af indlæg fra studenter, PhD’ere og ”gamle”, samt fra voksen-endokrinologien om anorexi. 
Begge møder var velbesøgte.

Ideen med halvårlige temamøder med et højt fagligt indhold bør efter bestyrelsens mening fortsættes. Der har været en praksis med turnus mellem RH, OUH og Skejby, som ser ud til at blive fastholdt af rejsepraktiske grunde. 

Fremover vil vi fastholde muligheden for aktuelle indslag fra forskningsprojekter og studenterprojekter, og case-præsentationer. Man kan stadigt ønske flere yngre pædiatere både som deltagere og også som oplægsholdere. Det er fortsat bestyrelsens ønske, at DSPE skal være et forum for alle, der arbejder med børneendokrinologi, også sygeplejersker er velkomne. DSPE skal gå aktivt ind i at studenter og yngre læger bliver inviterede til møderne og kommer til orde med foredrag og cases. Invitationen til møderne bør af de lokale børneendokrinologer blive distribueret også til introlæger og kursister på alle børneafdelinger, da DSPE har en vigtig rekrutterende opgave. Vi vil bestræbe os på at give plads til indlæg fra såvel regionale som højtspecialiserede afdelinger. Der skal også være god tid til spørgsmål og svar under indlæggene. 

Andre mødeindslag kunne være ”Hottest paper” eller  ”Breaking news”, som der er i dagens mødeprogram om D-vitamin forgiftningssagen i DK sommeren 2016. Bestyrelsen skal have ansvar for at arrangere møderne. ”Aktuelle cases”, hvor alle medbringer en case, som diskuteres i 3- mandsgrupper, er en mødeform, som endnu ikke har været i brug. 

DSPE vil endvidere gennem møderne fortsat spille en rolle i at kortlægge divergenser i guidelines og gældende praksis samt behov for nye nationale guidelines, alt sammen som inspiration til Endokrinologiudvalget under DPS.  

DSPE (og DSBD) har endvidere i efteråret 2016 med en støtteerklæring medvirket til, at København / afd. GR, RH v. prof. Anders Juul blev udvalgt som kandidat til arrangør for ESPE 2021. På ESPE kongressen i Paris blev København valgt til kongresby. Kongressen vil blive samme år som der holdes verdenskongres i børneendokrinologi i Buenos Aires. Man har valgt at bibeholde en mere lokal europæisk ESPE kongres samme år. Til lykke til afd. GR!

Vi har siden sidst arbejdet med et ønske om nye vedtægter, som præsenteres på generalforsamlingen. Hvis vi ikke er beslutningsdygtige, skal vi afholde en ny generalforsamling inden for 2 måneder iflg. de gamle regler. 

På valg i år til bestyrelsen er der ingen nye medlemmer. Generalforsamlingen skal dog udvælge en revisor uden for bestyrelsens kreds.

Der er planlagt nyt mødedato d. 3/3 2017 på RH om pubertet. Mødet skal afholdes i samarbejde med Sydsvenske børneendokrinologer som et joint meeting. Vi glæder os til dette.

Selskabets økonomi og antal betalende medlemmer vil blive præsenteret af kasseren. Der er forhåbentlig fortsat muligheder for at invitere ”udefrakommende” foredragsholdere, foruden at sikre gratis forplejning til møderne. 

Odense, d. 20/11 2016
Henrik Thybo Christesen
 
***
 
DSPE Formandsberetning 2015

Siden generalforsamlingen i DSPE d.7. nov. 2014 har bestyrelsen bestået af undertegnede (formand); Dorte Hansen, OUH (sekretær og referent), Anders Johansen, RH, (kasserer), Jesper Johannesen, Herlev (medlem), og Signe Beck-Nielsen (suppleant), se oversigt nederst.

DSPE har i det forløbne år fortsat med ½-årlige, velbesøgte temamøder med højt videnskabeligt indhold og ikke mindst lejlighed til at mødes med hinanden. D. 20/3 2015 i Skejby handlede mødet om onkoendokrinologiske senfølger. Prof. Stephen Shalet fra University of Manchester var specielt inviteret, foruden flere ikke-pædiatriske danske foredragsholdere. Der blev udpeget en lille gruppe, der kunne komme med forslag til udarbejdelse af national retningslinje.

Dagens møde på RH om Genetik i Børneendokrinologien er vores 2. møde og er velbesøgt. Ud over præsentationer fra genetikere er der mange også yngre læger, der præsenterer deres cases, og studenter både som tilhørere og fremlæggere af studenteropgaver. Dette er helt i tråd med bestyrelsens ønsker og dermed en glædelig udvikling.

Ideen med halvårlige temamøder med et højt fagligt indhold bør efter bestyrelsens mening fortsættes. Der har været en praksis med turnus mellem RH, OUH og Skejby, men andre hospitaler må gerne byde ind som mødested. For at give studerende lejlighed til at fremlægge deres projekter, når de er friske, vil vi fremover give plads til "frie foredrag” uden for mødets tema med præsentation af studenteropgaver og andre aktuelle forskningsresultater. Man kan stadigt ønske flere yngre pædiatere både som deltagere og også som oplægsholdere, ikke kun med forskningsresultater, med også med case-præsentationer. Det er fortsat bestyrelsens ønske, at DSPE skal være et forum for alle, der arbejder med børneendokrinologi, og ikke kun færdiguddannede børneendokrinologer. DSPE skal gå aktivt ind i at studenter og yngre læger bliver inviterede til møderne og kommer til orde med foredrag og cases. Invitationen til møderne bør af de lokale børneendokrinologer blive distribueret også til introlæger og kursister på alle børneafdelinger, da DSPE har en vigtig rekrutterende opgave. Vi vil bestræbe os på at give plads til indlæg fra såvel regionale som højtspecialiserede afdelinger. Der skal også være god tid til spørgsmål og svar under indlæggene.
Andre mødeindslag kunne være ”Hottest paper” eller ”Hot ESPE/ENDO news”, præsenteret af medlemmer udpegede af bestyrelsen, som fortsat skal have ansvar for at arrangere møderne. ”Aktuelle cases”, hvor alle medbringer en case, som diskuteres i 3- mandsgrupper, er en mødeform, som endnu ikke har været i brug. Der er aktuelt ikke planlagt nye mødedatoer eller temaer for 2016. Af nedenstående liste ses det, at pubertet kunne være næste emne. Endelig kunne vi overveje at invitere sydsvenske børneendokrinologer til et kommende møde, måske et joint meeting i Malmø eller Kbh.

DSPE vil endvidere en fortsat rolle i at kortlægge divergenser i guidelines og gældende praksis samt behov for nye nationale guidelines, alt sammen som inspiration til Endokrinologiudvalget under DPS.

Selskabets økonomi og antal betalende medlemmer vil blive præsenteret af kasseren. Der er forhåbentlig fortsat muligheder for at invitere ”udefrakommende” foredragsholdere, foruden at sikre gratis forplejning til møderne.

På valg til bestyrelsen på generalforsamlingen i dag er pladsen efter Dorte Hansen og Signe Beck-Nielsen. Dorte Hansen har været i bestyrelsen i 6 år (2 perioder), og gjort en meget stor organisatorisk indsats foruden mange referater. Stor tak til Dorte. Signe Beck-Nielsen har været suppleant i 3 år og takkes for mange fine input. Der skal således i dag vælges 1 nyt medlem og en suppleant til bestyrelsen, som konstituerer sig efter mødet.

Odense, d. 27/1 2016
Henrik Thybo Christesen
 
*****