Om foreningen / Formandsberetninger / Tidligere formandsberetninger

Tidligere formandsberetninger

DSPE formandsberetning 2022

Kære medlemmer af DSPE, som ny formand har det været en fornøjelse, at vi har kunnet afholde medlemsmøder fysisk. Det har været overvældende at møde så meget entusiasme og velvilje fra oplægsholdere og så stor opbakning og aktiv deltagelse i møderne fra deltagere. Vi har i hvert fald i bestyrelsen nydt alle oplæg, der har været fagligt meget inspirerende. Det håber vi bare fortsætter sådan.

Vi har tidligere haft gode erfaringer med at have en udenlandsk stjerne på programmet og det kan vi heldigvis gentage igen til dette møde, hvor den hollandske professor Erika uden betænkninger sagde ja til at komme.

I bestyrelsen har vi i fortsat fokus på at også yngre pædiatere har lyst til at deltage. Dels opfordres alle til at udbrede budskabet hjemme til de yngre læger, når programmet sendes og dels forsøger vi at der til hvert møde både skal være de mere sjældne emner og emner der mødes i almindelig klinisk hverdag.

Endvidere har DSPE og DSBD talt om tættere samarbejde. VI mener dog også, at der er god mening i at der holdes separate møder, men indimellem kunne et fælles møde om feks autoimmune sygdomme (cøliaki og tyroidea sygdomme) give mening. Vi arbejder derfor på et sådan fælles medlemsmøde i 2023.

Den nye bestyrelse har brugt tid og energi på at få dokumentation på plads for vores bankkonto i lægernes pensionsbank og det ser ud til endelig at være lykkedes.

Bestyrelsen der blev konstitueret ved sidste generalforsamling oktober 2021 består af:

Christine Wohlfahrt Veje, Hillerød (hjemmeside-ansvarlig), valgt 1. gang 2019
Line Anker Bang Andersen, Kolding, (medlem) valgt 1. gang 2021
Christiane Nielsen, Åbenrå, (kasserer) valgt 1. gang 2021
Ann-Margrethe Rønholt, Aalborg (sekretær/referent), valgt 2. gang 2019
Annette Korsholm Mouritsen, Roskilde (formand), valgt 1. gang 2021

Anders Schou, OUH (formand) er trådt ud af bestyrelsen i 2021 (valgt 1. gang 2016)
Anders Johansen, Malmø (kasserer) er trådt ud af bestyrelsen i 2021 (valgt 2. gang 2017)

Per Kjærsgaard, Herning er revisor og Mette Madsen, Aalborg er revisor suppl.

Der således to pladser ledige i bestyrelsen, Christine W Veje stiller op til genvalg, men Ann-Margrethe falder for tidsfristen.

Endvidere skal der vælges ny revisor, med mindre der vedtages vedtægtsændring på generalforsamlingen.
 
DSPE Formandsberetning 2021

København, oktober 2021

Kære medlemmer af DSPE.

Først og fremmest: hvor er det dog en fornøjelse at være samlede igen.

Det har vi trængt til og haft brug for. Og når så vi kan have en dag som i dag er det jo bare helt perfekt.

Mødet i dag knytter flot op til vores tidligere visioner og ambitioner om også at samarbejde ud af landet, nemlig med vores sydsvenske kolleger.

Endvidere var det en fornøjelse igen at have et udenlandsk hot-shot på programmet.

Ud over dette er denne formandsberetning jo en tynd kop te, simpelthen fordi selskabet – som det meste andet – har ligget stille siden mødet i oktober 2019 pga. pandemien.

De sidste af mine ord som formand vil jeg gerne bruge på 2 kæpheste:

For det første mener jeg, vi alle bør og kan arbejde hårdere på at inspirere og rekruttere yngre kolleger. Det gør vi bl.a. ved at invitere dem indenfor i dette forum. Vi er en lille, lukket flok og vi er nødt til at holde fødekæden i gang.

For det andet mener jeg stadig, at vi bør styrke samarbejdet med vores søsterselskab DSBD.

Der er så stort overlap imellem os – kunne fællesmøder være en mulighed?

Det vil jeg trygt overlade til den kommende bestyrelse at finde en vej ind i.

Og dermed kommer vi jo så til den kommende bestyrelse:

Siden generalforsamlingen i DSPE d. 25. oktober 2019 har bestyrelsen bestået af

Christine Wohlfahrt Veje, Hillerød (medlem) (valgt 1. gang 2019)

Anders Johansen, Malmø, (kasserer) (valgt 2. gang 2017)

Ann-Margrethe Rønholt, Skejby (sekretær/referent) (valgt 2. gang 2019)

Anders Schou, OUH (formand) (valgt 1. gang 2016) og

Rikke Nymark Hansen, Ålborg er i 2020 trådt ud af bestyrelsen (medlem) (valgt 1. gang 2017).

Per Kjærsgaard, Herning er Revisor og Mette Madsen, Aalborg er revisor supl.

Der er således 3 pladser ledige i bestyrelsen ved det valg, som vi nu skal afholde.

Det er bestyrelsens klare holdning, at det er en styrke for selskabet med bred geografisk repræsentation i bestyrelsen.

Efter valget vil den kommende bestyrelse konstituere sig.

Før valget vil jeg gerne takke bestyrelsen for arbejdsindsatsen og engagementet. Det har været en fornøjelse først at være medlem og sidst formand.

Tak.

København, 29. oktober 2021

Anders J. Schou
 

DSPE Formandsberetning 2019

Odense, oktober 2019

Siden generalforsamlingen i DSPE d. 22. marts 2019 har bestyrelsen bestået af

Christine Wohlfahrt Veje, Hillerød (medlem) (valgt 1. gang 2019)

Anders Johansen, Malmø, (kasserer) (valgt 2. gang 2017)

Ann-Margrethe Rønholt, Skejby (sekretær/referent) (valgt 2. gang 2019)

Anders Schou, OUH (formand) (valgt 1. gang 2016) og

Rikke Nymark Hansen, Ålborg (medlem) (valgt 1. gang 2017).

Per Kjærsgaard, Herning er Revisor og Mette Madsen, Aalborg er revisor supl.

Jeg har været en del af DSPE’s bestyrelse i 4 år. Det første år som suppleant, de sidste 3 som medlem og som formand siden seneste GF i april 2019. Så jeg er på valg i år. Jeg har det godt med bestyrelsesarbejdet og ønsker at genopstille.

Der er ikke andre bestyrelsesmedlemmer på valg.

Fordi forrige GF blev flyttet til sidste medlemsmøde, er der således kun gået et ½ år mellem disse seneste 2 GF. Jeg mener, vi under punktet aktuelt bør diskutere, om det er hensigtsmæssigt med 2 GF indenfor samme kalenderår.

Jeg mener, vi i DSPE har tradition for gode møder, som er inspirerende og med højt fagligt og socialt samvær. For snart 2 år siden fik vi etableret et samarbejde med Sydsverige, hvor første møde var i København og senest i Malmø den 8. november 2018. Visionen må være at fortsætte det gode samarbejde og igen invitere vores svenske kolleger til København til foråret.

Konceptet med halvårlige møder skiftende mellem landsdelene ser jo ud til at være holdbart. De er velbesøgte, og det er selvfølgeligt godt. Det er vigtigt, at vi får opretholdt den interesse, især fra yngre kolleger. Det gør vi nok bedst ved at reklamere vidt og bredt for møderne og fortsat sikre højt fagligt indhold og en god stemning. Det er vigtigt, at vi også fremadrettet bruger møderne til at udnytte hinandens kompetencer. Det kan være til løsning af rent konkrete diagnostiske nødder, men også til en række andre problemer eller udfordringer. Det har vi prøvet at stimulere til i dag ved at udvidere case-konceptet på en lidt mere struktureret måde.

Det er vigtigt, vi erkender, at selvom vi er dygtige, er vi en lille flok. Og vi har et meget stort overlap til DSBD, hvoraf mange af os også har forskellige roller og som regel deltager i møderne. Jeg mener, vi bør arbejde på at styrke det formelle samarbejde med DSBD.

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for arbejdsindsatsen og engagementet.

Odense, 19. oktober 2019

Anders J. Schou

Formandsberetning Nov 2017
 
Siden generalforsamlingen i DSPE d. 25.11.2016 har bestyrelsen bestået af undertegnede (formand); Anders Johansen, RH, (kasserer), Jesper Johannesen, Herlev (medlem), og Ann-Margrethe Rønholt, Viborg/RH (sekretær/referent), Anders Schou, OUH (medlem). Revisor er Annie Ellermann, revisorsuppleant er overlæge Per Kjærsgaard, Herning.

Vi vedtog på sidste møde nye vedtægter. Her ændrede vi navnet til Dansk Selskab for Pædiatrisk Endokrinologi. Vi ophævede formålsparagraffen om at lave nye guidelines (det gør Endokrinologiudvalget). Vi tilføjede en ny formålsparagraf: "at stimulere interessen for pædiatrisk endokrinologi blandt yngre læger, medicinstuderende og andre sundhedsfaglige personer". Vi præciserede, at mindst 50% af medlemmerne skal være læger (af hensyn til reglerne i Lægevidenskabelige Selskaber, LVS). Og så ophøjede vi bestyrelsens 5. medlem fra suppleant til ordinært medlem.

Kasserens beretning måtte udsættes til mødet i marts 17, da der var vanskeligheder med at blive oprettet som organisation i forhold til nye bankkrav.

Jeg har nu været medlem og formand for DSPE i to 3 års perioder og udgår derfor af bestyrelsen ved dette møde. Når jeg kigger tilbage, kan jeg se at vi har haft en velfungerende "klub" med ½-årlige, velbesøgte temamøder med højt videnskabeligt indhold og ikke mindst lejlighed til at mødes med hinanden.

De visioner, vi havde for 6 år siden, er i høj grad blevet indfriet. Vi har haft temamøder om vækst og GH, binyrer, gynækologisk endokrinologi, DSD, autoimmunitet (fælles med DSBD), kalk og knogler, onkoendo, genetik, vægtforstyrrelser, kroniske sygdomme og pubertet.

Siden sidst havde vi i nov. 2016 i Skejby et temamøde om "Kroniske sygdomme og endokrinologi". D. 3/3 2017 havde vi et velbesøgt fællesmøde med Sydsveriges børneendokrinologer på RH med temaet "pubertet" og indslag fra begge sider af Sundet. Der var meget stor tilfredshed med dette fællesmøde og ønske om, at dette gentages, næste gang gerne i Sydsverige.

Det er bestyrelsen ansvar at arrangere møderne. Ideen med halvårlige temamøder med et højt fagligt indhold bør efter min mening fortsættes med en turnus mellem RH/Sydsverige, OUH og Skejby, sådan at der er fællesmøde med Sydsverige hver 3. gang i Ørestadsregionen. Fællesmøder med DSBD er en mulighed, der bør tænkes ind, afhængigt af tema.

Det har været vigtigt at fastholde muligheden for aktuelle indslag fra forskningsprojekter og studenterprojekter, og case-præsentationer til møderne. Vi har opfordret til, at studerende, yngre pædiatere og sygeplejersker har kunnet deltage både som deltagere og som oplægsholdere. Både DSPEs bestyrelse og medlemmerne ude på afdelingerne skal også i fremtiden gå aktivt ind i at studenter, yngre læger og sygeplejersker bliver inviterede til møderne og kommer til orde med foredrag og cases. De lokale børneendokrinologer bør derfor distribuere invitationen til møderne i god tid til studerende, introlæger og kursister. DSPE medlemmerne har her en vigtig rekrutterende opgave. DSPE bør fortsat bestræbe sig på at give plads til indlæg fra såvel regionale som højtspecialiserede afdelinger. Der har været økonomi til at invitere udenlandske foredragsholdere, og dette har været en stor succes, som bør fortsættes i fremtiden.

Vi har gennem årene forsøgt at indtænke mødeindslag som "Hottest paper" eller "Breaking news", og det sidste har været brugt nogle gange, sidst om D-vitamin forgiftningssagen i sommer 2016. Pædiatri er nu blevet udvidet til at gå til 18 års alderen for alle afdelinger. Dette har givet fokus på de 15-17 årige på sidste møde og på dette møde, ligesom indvandreres endokrinologiske sygdomme har været et emne for et foredrag. En ide om "Aktuelle cases", hvor alle medbringer en case, som diskuteres i 3- mandsgrupper, har endnu ikke har været i brug.

En sidste vision har været at få etableret en hjemmeside for DSPE. Det har knebet med dette, men her på falderebet er denne hjemmeside blevet etableret under domænenavnet www.D-S-P-E.dk.

Her kan man bl.a. se mødeindkaldelser, gamle mødereferater, vedtægter, historik, og linke til relevante hjemmesider som DPS, DES, ESPE og PES. Hjemmesiden er offentligt tilgængelig og kan ikke have e-mail lister og patientdata liggende, hvorfor slides fra møderne heller ikke vil kunne ses der.

DSPE og DSBD har med støtteerklæringer i al beskedenhed medvirket til, at afd. GR, RH er blevet valgt til arrangør for ESPE 2021. DSPE kan formentlig hjælpe mere med at gennemføre dette møde, som enkeltpersoner eller gruppe.

Som sagt udgår jeg af bestyrelsen efter 2 valgperioder. Stor tak til alle bestyrelsens medlemmer og alle i DSPE for nogle gode år, men ikke mindst tak til Dorte Hansen og Ann-Margrethe Rønholt for en stor indsats som sekretær og referent. De øvrige medlemmer har ønsket at fortsætte i bestyrelsen. Der er derfor 1 person på valg.

Vi har netop fået medlemskab af Lægevidenskabeligt Selskab, LVS, så vi kan få bedre støttemulighed til ex. invitation af udenlandske foredragsholdere. Selskabets økonomi og antal betalende medlemmer vil blive præsenteret af kasseren.

Odense, d. 11/10 2017
Henrik Thybo Christesen
DSPE Formandsberetning Nov. 2016

Siden generalforsamlingen i DSPE d.29. jan. 2016 (”forsinket novembermøde”) har bestyrelsen bestået af undertegnede (formand); Anders Johansen, RH, (kasserer), Jesper Johannesen, Herlev (medlem), og Ann-Margrethe Rønholt, Viborg (sekretær/referent), Anders Schou, OUH (suppleant), se oversigt nederst. 

DSPE har i det forløbne år fortsat med ½-årlige, velbesøgte temamøder med højt videnskabeligt indhold og ikke mindst lejlighed til at mødes med hinanden. D. 29/1 2016 på RH handlede mødet om genetik. Der var præsentationer fra genetikere, ”gamle endoer”, men også yngre læger, der præsenterer deres cases, og studenter både som tilhørere og fremlæggere af studenteropgaver.

Det 2. møde d. 27/5 2016 var om fedme/vægttab på OUH, hvor der ligeledes var en god blanding af indlæg fra studenter, PhD’ere og ”gamle”, samt fra voksen-endokrinologien om anorexi. 
Begge møder var velbesøgte.

Ideen med halvårlige temamøder med et højt fagligt indhold bør efter bestyrelsens mening fortsættes. Der har været en praksis med turnus mellem RH, OUH og Skejby, som ser ud til at blive fastholdt af rejsepraktiske grunde. 

Fremover vil vi fastholde muligheden for aktuelle indslag fra forskningsprojekter og studenterprojekter, og case-præsentationer. Man kan stadigt ønske flere yngre pædiatere både som deltagere og også som oplægsholdere. Det er fortsat bestyrelsens ønske, at DSPE skal være et forum for alle, der arbejder med børneendokrinologi, også sygeplejersker er velkomne. DSPE skal gå aktivt ind i at studenter og yngre læger bliver inviterede til møderne og kommer til orde med foredrag og cases. Invitationen til møderne bør af de lokale børneendokrinologer blive distribueret også til introlæger og kursister på alle børneafdelinger, da DSPE har en vigtig rekrutterende opgave. Vi vil bestræbe os på at give plads til indlæg fra såvel regionale som højtspecialiserede afdelinger. Der skal også være god tid til spørgsmål og svar under indlæggene. 

Andre mødeindslag kunne være ”Hottest paper” eller  ”Breaking news”, som der er i dagens mødeprogram om D-vitamin forgiftningssagen i DK sommeren 2016. Bestyrelsen skal have ansvar for at arrangere møderne. ”Aktuelle cases”, hvor alle medbringer en case, som diskuteres i 3- mandsgrupper, er en mødeform, som endnu ikke har været i brug. 

DSPE vil endvidere gennem møderne fortsat spille en rolle i at kortlægge divergenser i guidelines og gældende praksis samt behov for nye nationale guidelines, alt sammen som inspiration til Endokrinologiudvalget under DPS.  

DSPE (og DSBD) har endvidere i efteråret 2016 med en støtteerklæring medvirket til, at København / afd. GR, RH v. prof. Anders Juul blev udvalgt som kandidat til arrangør for ESPE 2021. På ESPE kongressen i Paris blev København valgt til kongresby. Kongressen vil blive samme år som der holdes verdenskongres i børneendokrinologi i Buenos Aires. Man har valgt at bibeholde en mere lokal europæisk ESPE kongres samme år. Til lykke til afd. GR!

Vi har siden sidst arbejdet med et ønske om nye vedtægter, som præsenteres på generalforsamlingen. Hvis vi ikke er beslutningsdygtige, skal vi afholde en ny generalforsamling inden for 2 måneder iflg. de gamle regler. 

På valg i år til bestyrelsen er der ingen nye medlemmer. Generalforsamlingen skal dog udvælge en revisor uden for bestyrelsens kreds.

Der er planlagt nyt mødedato d. 3/3 2017 på RH om pubertet. Mødet skal afholdes i samarbejde med Sydsvenske børneendokrinologer som et joint meeting. Vi glæder os til dette.

Selskabets økonomi og antal betalende medlemmer vil blive præsenteret af kasseren. Der er forhåbentlig fortsat muligheder for at invitere ”udefrakommende” foredragsholdere, foruden at sikre gratis forplejning til møderne. 

Odense, d. 20/11 2016
Henrik Thybo Christesen
 
***
 
DSPE Formandsberetning 2015

Siden generalforsamlingen i DSPE d.7. nov. 2014 har bestyrelsen bestået af undertegnede (formand); Dorte Hansen, OUH (sekretær og referent), Anders Johansen, RH, (kasserer), Jesper Johannesen, Herlev (medlem), og Signe Beck-Nielsen (suppleant), se oversigt nederst.

DSPE har i det forløbne år fortsat med ½-årlige, velbesøgte temamøder med højt videnskabeligt indhold og ikke mindst lejlighed til at mødes med hinanden. D. 20/3 2015 i Skejby handlede mødet om onkoendokrinologiske senfølger. Prof. Stephen Shalet fra University of Manchester var specielt inviteret, foruden flere ikke-pædiatriske danske foredragsholdere. Der blev udpeget en lille gruppe, der kunne komme med forslag til udarbejdelse af national retningslinje.

Dagens møde på RH om Genetik i Børneendokrinologien er vores 2. møde og er velbesøgt. Ud over præsentationer fra genetikere er der mange også yngre læger, der præsenterer deres cases, og studenter både som tilhørere og fremlæggere af studenteropgaver. Dette er helt i tråd med bestyrelsens ønsker og dermed en glædelig udvikling.

Ideen med halvårlige temamøder med et højt fagligt indhold bør efter bestyrelsens mening fortsættes. Der har været en praksis med turnus mellem RH, OUH og Skejby, men andre hospitaler må gerne byde ind som mødested. For at give studerende lejlighed til at fremlægge deres projekter, når de er friske, vil vi fremover give plads til "frie foredrag” uden for mødets tema med præsentation af studenteropgaver og andre aktuelle forskningsresultater. Man kan stadigt ønske flere yngre pædiatere både som deltagere og også som oplægsholdere, ikke kun med forskningsresultater, med også med case-præsentationer. Det er fortsat bestyrelsens ønske, at DSPE skal være et forum for alle, der arbejder med børneendokrinologi, og ikke kun færdiguddannede børneendokrinologer. DSPE skal gå aktivt ind i at studenter og yngre læger bliver inviterede til møderne og kommer til orde med foredrag og cases. Invitationen til møderne bør af de lokale børneendokrinologer blive distribueret også til introlæger og kursister på alle børneafdelinger, da DSPE har en vigtig rekrutterende opgave. Vi vil bestræbe os på at give plads til indlæg fra såvel regionale som højtspecialiserede afdelinger. Der skal også være god tid til spørgsmål og svar under indlæggene.
Andre mødeindslag kunne være ”Hottest paper” eller ”Hot ESPE/ENDO news”, præsenteret af medlemmer udpegede af bestyrelsen, som fortsat skal have ansvar for at arrangere møderne. ”Aktuelle cases”, hvor alle medbringer en case, som diskuteres i 3- mandsgrupper, er en mødeform, som endnu ikke har været i brug. Der er aktuelt ikke planlagt nye mødedatoer eller temaer for 2016. Af nedenstående liste ses det, at pubertet kunne være næste emne. Endelig kunne vi overveje at invitere sydsvenske børneendokrinologer til et kommende møde, måske et joint meeting i Malmø eller Kbh.

DSPE vil endvidere en fortsat rolle i at kortlægge divergenser i guidelines og gældende praksis samt behov for nye nationale guidelines, alt sammen som inspiration til Endokrinologiudvalget under DPS.

Selskabets økonomi og antal betalende medlemmer vil blive præsenteret af kasseren. Der er forhåbentlig fortsat muligheder for at invitere ”udefrakommende” foredragsholdere, foruden at sikre gratis forplejning til møderne.

På valg til bestyrelsen på generalforsamlingen i dag er pladsen efter Dorte Hansen og Signe Beck-Nielsen. Dorte Hansen har været i bestyrelsen i 6 år (2 perioder), og gjort en meget stor organisatorisk indsats foruden mange referater. Stor tak til Dorte. Signe Beck-Nielsen har været suppleant i 3 år og takkes for mange fine input. Der skal således i dag vælges 1 nyt medlem og en suppleant til bestyrelsen, som konstituerer sig efter mødet.

Odense, d. 27/1 2016
Henrik Thybo Christesen
 
*****