Om foreningen / Generalforsamlinger / Referat nyeste generalforsamling

Referat nyeste generalforsamling

 Referat generalforsamling DSPE fredag den 28. oktober 2022

1. Valg af dirigent: Christine Veje

Valg af referent: Ann-Margrethe Rønholt

2. Formandsberetning: Se tidligere udsendte fra Annette

3. Indkomne forslag: Aldersfrist for revisor fjernes – tages op næste år idet Per først falder for tidsfrist næste år.

4. Fremlæggelse af regnskab: Ny bank og endelig adgang til konto. Indtægter på 20000 pr år udgifter total på ca 18000 kr. Således fin balance.

5. Valg til bestyrelse:

Christine Veje, Hillerød genopstiller

Astrid Brun Rasmusen, Aalborg stiller op

Begge vælges ind.

6. Valg af revisor og revisor supl:

Per Kjærsgaard Gødstrup fortsætter som revisor og Mette Madsen, Aalborg revisor suppleant.