Om foreningen / Bestyrelsesmøder / Nyeste bestyrelsesmøde

Nyeste bestyrelsesmøde

Dagsorden for generalforsamling i DSPE 03/11 2017, Odense

 
Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Henrik Christensen
Referent: Ann-Margrethe Rønholt
 
Formandensberetning:
Der henvises til den udsendte formandsberetning. Denne godkendes.

Indkomne forslag:
Ingen
 
Forelæggelse af regnskab og forslag til kontingent:
Fornuftig regnskab. Kun udgifter til forplejning og vin til foredragsholder. Vi fastholder nuværende kontigentpris på 400 kr. Vi er aktuelt 57 betalende medlemmer.
 
Valg til bestyrelsen:
Ud af bestyrelsen går Henrik Christesen som har været formand i 6 år. Vi takker for det gode formandsskab. Som ny medlem kommer Rikke Nymark Hansen, afdelingslæge fra Aalborg. Den nye bestyrelse har efterfølgende konstitueret sig med Jesper Johannsen, Herlev som formand, Anders Johansen forbliver kasser, Ann-Margrethe Rønholt forbliver sekretær.
 
Valg af revisor og revisorsuppleant:
Per Kjærsgaard, Herning er ny revisor og Mette Madsen, Aalborg ny revisorsuppleant.

Evt:
Intet.