Møder / Næste møde

Næste møde

 
Vi afholder ikke møde i marts 2021 pga COVID19.
Næste møde (med forsinket GF)  afholdes 29. oktober 2021
Tilmelding til næste møde